Photos and pictures of painting

Here is what we found on #painting from instagram. 44 780 500 posts total.

#painting analytics

Posting speed: 2448

2448 posts per hour.

Posting speed of hashtag painting shows you how many media is posted with tag per hour. If this value more than 500 hashtag is very popular, but your post will go down in the list soon.

If you looking for hashtags that will give you likes, comments and followers you should use hashtags with higher engagement rate and posting speed between 5 and 10.


Latest #painting media


Beautiful bespoke hand painted egyptian art on original papyrus paper. #interiordesigner #interiorarchitecture #design #designer #painting #fineart
I decided to do a painting this week. I haven’t painted in a while and I truly missed it. Who better to bring it back than the king of rock himself #elvispresley #artist #art #artistsoninstagram #artwork #artistic #artsy #fun #blessed #momboss #elvis #elvisweek #elvisfans #elvishasleftthebuilding #elvisfan #painting #paintings #selftaught #justforfun
“Servi Ağacı”, geleneğimizde ve toplumsal inanç değerlerimizde insan hayatının doğumdan ölüme kadar var olma çabalarını ve vahdetin yani bir olmanın da sembolüdür. Mevsimlerin zorlu şartlarına rağmen yeşilliğini hiç kaybetmeyerek güçlü kalabilmesi ve dayanıklılığı ile serviler, hayatı tasvir etmektedir. Şekil itibarıyla, gövdesinin semaya uzanan dik duruşu sebebiyle doğruluğu da temsil ettiğine de inanılır. Yine başka bir inanç da servi ağacının iyi şans ve koruma getirmesi ile ilgilidir. Bu inanç bağıyla beraber serviler, eski Türk kültüründe bolluk ve bereketi simgeleyen hayat ağacı olarak da nitelendirilirler. Bunun en önemli sebebi, ağaç köklerinin toprağın altından gelmesi, gövdesinin yeryüzünde olması ve yapraklarının göğe uzanmasıdır. Bu üçlemede doğum, yaşam ve cennete ulaşma arzusunu çağrıştıran bir inanç değeri vardır. Ağacın mevsimsel şartlara rağmen hep yeşil kalması ise ölümsüzlüğü de simgeler. Osmanlı kültüründe minareye benzer biçimiyle servi, hayat ağacıdır ve dallarına konmuş kuşlar hayatın içindeki canları yani insanı simgeler. Büyümek için güneşe ihtiyaç duyduklarından sürekli gökyüzüne doğru yükselişleri serviye mistik bir anlam yüklenmesine de neden olmuştur. Mistik Bir Anlam Olarak Servi Edebiyata konu olan simgesel özelliğinin yanı sıra servinin Arap alfabesinin ilk harfi olan Elif’e benzeyen şekli de sıkça dile getirilmiştir. Elif’in aynı zamanda “Allah” lafzının ilk harfi olması ve vahdaniyetin de simgesi olması itibarıyla farklı bakış açılarıyla yorumlanarak tasavvufta dinî bir terminoloji olarak da kullanılmıştır. Serviyi sembolize eden servinin alt dallarının düz olması ellerini duaya açmış insanı hatırlatır. Üst dalları, tıpkı Yaradan’ın huzurunda acizliğini anlayıp boyun büken bir derviş gibi yere dönüktür. Bunların yanında ağacın dik ve düzgün biçimi doğruluğun, dürüstlüğün; rüzgârda savrulmayan sağlam yapısı ise sabrın sembolüdür. Tasavvufta servinin bu hâli, dünyadan el etek çekmeye benzetilmektedir. #tasavvuf #çini #gelenekselsanatlar #islamicart #tezhip #siramercan #desen #sanat #art #watercolor #watercolour #instaart #folkart #art_sharing #miniature #painting #osmanlı #desen #tablo #artwork #illustration #tile #istanbul
The eye of the storm. Detail of a work in progress. #art #painting #abstract #abstractpainting #oilpainting #storm #wip
Next page